Mersin Avukat Aslıhan Hatice ÖZCAN - 0324 614 67 67 Hemen Arayın.

+

Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Hukuku

BİLGİ VE DANIŞMA İÇİN
0533 668 76 08
0324 614 67 67

Kasten Öldürme Suçu
Taksirle Öldürme Suçu
Kasten Yaralama Suçu
Taksirle Yaralama Suçu
Tehdit Suçu
Şantaj Suçu
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
Haksız Arama Suçu
Ayrımcılık Suçu
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Hakaret Suçu
Yağma Suçu
Mala Zarar Verme Suçu
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
Mühürde Sahtecilik Suçu
Özel Belgede Sahtecilik Suçu
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Zimmet Suçu
İrtikap Suçu
Rüşvet Suçu
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
İftira Suçu
Yalan Tanıklık Suçu
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

alanlarında ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Özellikle bu alanlara ilişkin soruşturma işlemleri süresince karşılaşılabilecek gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında tecrübe ve titiz çalışma disiplini ile müvekkillerimize her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.