Mersin Avukat Aslıhan Hatice ÖZCAN - 0324 614 67 67 Hemen Arayın.

+

MİRAS Hukuku Avukatı

Miras Hukuku

BİLGİ VE DANIŞMA İÇİN
0533 668 76 08
0324 614 67 67


Miras hukuku alanında;
Mirasçılık belgesinin (Veraset İlamının) alınması
İzale-i şuyu davaları
Terekede ihtiyati tedbirler
Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Mirasta defter tutulması
Vasiyetnamenin iptali davaları
Mirasta iade davaları
Miras sözleşmeleri
Vasiyetname düzenlemeleri
Taksim sözleşmeleri