Mersin Avukat Aslıhan Hatice ÖZCAN - 0324 614 67 67

+

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

Aile Hukuku

BİLGİ VE DANIŞMA İÇİN
0533 668 76 08
0324 614 67 67


TANIMA VE TENFİZ NEDİR?
Kısaca, yurtdışında yaşayan ve halen Türk vatandaşlığı devam eden kişilerin, yurt dışında yapmış oldukları hukuki işlemlerin tanınması - TANIMA DAVASI- o işleme bağlı olarak yapılacak icrai işlemler de -TENFİZ DAVASI- olarak adlandırılır. Özellikle yurtdışında evlenen ve o ülkenin kanunlarına göre boşanan Türk vatandaşının, boşanma ilamının Türkiye’deki yetkili mahkemelerde de tanınması gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için Türkiye’de yetkili ve görevli mahkemede dava açılarak davanın kabul edilmesine karar verilmesini sağlamak şarttır.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARINDA UYGULANACAK İŞLEMLER VE GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

1-) Yabancı ülkeden verilen mahkeme kararının aslı,
2-) Mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh , belge ve apostille
3-) Yabancı ülke tarafından verilen bu kararın yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olması ve bu çevirinin Konsolosluk yahut noterce onaylanmış olması,
4-) Pasaport ve nüfus cüzdan sureti,
5-) Avukata verilecek resimli boşanma vekaletnamesi( konsolosluklarca düzenlenebilir) ve bu vekalete tanıma ve tenfiz davası açmaya yetkilidir ibaresinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NASIL BELİRLENİR?
Yurtdışında verilen kararın tanıma ve tenfizi için açılacak davada yetkili mahkeme davalının Türkiye’deki ikametgahı mahkemesidir. Eğer ikametgahı yoksa yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir.